lederudvikling

Lederudvikling

Lederudvikling - du har de medarbejdere du fortjener!

Ledelse er at tage ansvar. Det gælder den formelle ledelse, men i samme grad den uformelle ledelse som foregår overalt i organisationen, hele tiden. Og med professor Henrik Holt Larsens ord: Jo flere der tager ansvar for tingene, desto bedre.

At tage ansvar er også at tage ansvar for sine medarbejdere. Ikke blot deres resultater, men også deres adfærd. Er den ikke tilfredsstillende, er det lederens opgave at agere for at udvikle og korrigere.

Derfor har lederen de medarbejdere hun fortjener. Mennesker der er udvalgt så vel som gjort. Udviklet så meget som gjort. Ledet så godt som gjort.

Og skulle organisationen tilfældigvis beskæftige personer der ikke bidrager eller hvis adfærd ikke passer til værdierne – hvis valg og ansvar er det så? Lederens.

Dine medarbejdere spejler din lederadfærd. Hvis de bliver mere og mere inaktive, er det måske fordi du bliver mere og mere dominerende. Hvis de bliver mere og mere innovative, er det måske fordi du inspirerer og de værdsætter det.

Man kan ikke løbe fra at være rollemodel (selvom det lyder frygteligt u-dansk). Løber medarbejderne ikke efter dig, løber de fra dig. Ledelse (og mangel på samme) er en af hovedårsagerne til at mennesker vælger at skifte job. De fine virksomheds-værdier på væggen i receptionen virker ikke spor fastholdende, hvis ikke lederne viser at værdierne faktisk gælder i virkeligheden. Man søger et brand og forlader en leder.

Det er i det perspektiv H&P hjælper med lederudvikling.

Fremtidens lederudvikling

Vores bud på fremtidens lederudvikling er tæt knyttet til strategi og topledelse. Vi er meget enige med professor Peter Karnøe fra CBS, som siger:

“Dine produkter har en udløbsdato, din teknologi har en udløbsdato, men det har dit lederskab også. Hvis du ikke udvikler dit lederskab fra kontrol-paradigmet til det frisættende, er det dig selv, der bærer udløbsdatoen.”

Målet er at ledelsen skal kunne forankre og få eksekveret en strategi i organisationen. Nogle gange vil lederudviklingen have fokus på bestemte forandringsprocesser, andre gange mere fundamentalt på vision, mission og værdier. Der ingen tvivl om, at effektiv lederudvikling hæver sig ind i det strategiske område. Ind i et område hvor det handler om at efterleve strategier – og nå organisationens mål.

Netop derfor er det vigtigt, at den øverste ledelse er involveret i udviklingen af ledere på alle niveauer i organisationen.

Formen er vigtig. H&P Lederudvikling er ikke seminarer, men foregår via en større palet af aktiviteter og metoder i en effektiv sammenhæng.

Et lederudviklingsforløb kan eksempelvis omfatte:

  • inspiration fra andre ledere og cases
  • dialog med den øverste ledelse
  • seminarer
  • intern coaching, ekstern coaching og gruppe-coaching
  • observation og feedback
  • eksperimenterende læring
  • action learning
  • øvelser og simuleringer
  • implementering af strategier

Vi underviser ikke om ledelse – men i at lede.

Ledelse er et praktiseret menneskesyn! Derfor fokuserer H&P lederudvikling på den personlige del af lederskabet. Redskabet for lederen er lederen selv, og derfor er den personlige udvikling værd at investere i. Fokus skal være på, hvordan lederen udvikler relationer, coacher, udviser mod og risikovillighed, stiller krav, tør udfordre eksisterende mind-sets – og om lederen formår at leve sig ind i andres situation. Udvikling af de egenskaber øger lederens effekt og dermed hele organisationens handlekraft. Der skal arbejdes med sammenhængen mellem lederens personlighed og udfordringerne i jobbet.

Paradoksalt nok skal udviklingen af de mere bløde psykologiske områder være meget struktureret. Det kalder vi ‘det personlige lederskab’. Det handler om at lederen udfordrer og udforsker organisationen og sig selv, ved at agere i konkrete problemstillinger. Det vil ske med assistance fra H&P konsulenterne, men i lige så høj grad inspireret og støttet af kolleger, netværk og egne erfaringer med at bevæge sig ud i udviklingszonen.

Vi lederudvikler ud fra synspunktet, at ledelse er en interpersonelt kompetence parret med forretningsforståelse. Og det kan trænes.

Alt sammen fordi din lederpræstation har stor indflydelse på organisationens præstationer. Du frisætter handlekraften hos andre. Hvis du tør.

Kontakt os
Vi bruger cookies til statistik - ved brug af sitet accepterer du dette.
Acceptér Cookies
x