Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Styr på udviklingen?

Organisationsudvikling

Vi insisterer på at se organisationsudvikling i et strategisk perspektiv.

Organisationens eneste idé er at formulere og implementere en strategi. Derfor skal den hele tiden udvikles til at kunne det bedst muligt. Det vil også sige at ethvert strategistifte kræver en justering af organisationen. Sagt på en anden måde: Vi vil lukke det gab, der er mellem strategiens krav og den nuværende organisation.

Organisationsudvikling er ikke kun struktur eller forretningsprocesser. Det er også kompetencer, ledelse og kultur. De 5 elementer af organisationen bør alle være designet, så de bedst muligt kan levere strategien. Det nytter ikke med en skarp ledelsesstil, hvis ikke processerne er strømlinede. Det nytter ikke med den rette opgavedeling og struktur, hvis ikke kompetencerne er de rigtige.

I designet af organisationen handler det, paradoksalt nok, ofte om at fjerne barrierere for handlekraft og strategiimplementering. Mange organisationer er blevet for omstændelige, så det er svært at tage initiativer, svært med innovation, svært at optimere og udvikle.

Vi tror at en organisation, ligesom ledere, skal undgå at stå i vejen for de handlekraftige individer. Den skal frisætte energien, handlekraften og gøre det nemt at tage ansvar og initiativ.

Vi har en metode for organisationsudvikling i 3 trin, inspireret af John Kotters tænkning. Metoden kan skaleres op/ned efter projektets omfang.

Først sikrer en organisationsanalyse projektets fokus, og forandringsplanen udarbejdes. Vi sikrer forankring i organisationen gennem en dialogproces.

I fase 2 iværksættes de umiddelbare tiltag (lavthængende frugter og symbolske tiltag), der viser at udviklingen er i gang og skaber hurtige resultater. Løsningerne designes og lederne klædes på til at drive forandringen, så det ikke er konsulenterne der står forrest på scenen.

I fase 3 gennemføres den ønskede udvikling, der støttes af god forandringsledelse og medarbejderudvikling. Her er vidensoverførsel et vigtigt element, som skaber fundamentet for at organisationen selv kan udvikle videre efter projektet.

Vores metode baserer sig på en kombination af 30 års praktisk erfaring med et utal af organisationsprojekter – kombineret med videnskabelig best practice som John Kotter og Daryl Conners-modeller.

Vi har også metoder for

  • Fusion og kulturintegration
  • Lederudviklingsfilosofi, -model og -metode
  • Coaching
  • Coaching-uddannelse
  • Distance Ledelse – remote management
  • Strategisk HR-strategi
  • Talent management
Kontakt os
Vi bruger cookies til statistik - ved brug af sitet accepterer du dette.
Acceptér Cookies
x