Strategisk HR

Strategisk HR

Hvem tager ansvaret?

Strategisk HR

Det er klart for enhver, at en virksomhed skal have en mission, vision og en strategi samt opstille ambitiøse mål. Men for at implementeringen lykkes, kræver det, at den enkelte leder og medarbejder ser sin egen rolle, bliver motiveret og får de optimale rammer for udvikling.

Kampen om at tiltrække og fastholde talenterne er skærpet, og aldrig før har organisationer, ledere og medarbejdere oplevet så store krav til omstillingsparathed og effektivitet. Tempoet i forretningsudvikling er steget dramatisk, men tempoet i de menneskelige processer lader sig ikke umiddelbart accelerere tilsvarende. Derved bliver gabet mellem det vi vil, og det vi kan, større og større. Derfor er det centralt at igangsætte initiativer, der kan bygge bro over denne kløft. Tiltag, der kan skabe mere handlekraft – eller execution.

Flere og flere virksomheder oplever, at en af nøglerne til succes ligger i en ”People Strategy”, der er direkte koblet til resultatskabelse og som går ”hånd i hånd” med og afspejler virksomhedens vision og mål.

Ved at arbejde strategisk med HR, formår virksomheden at omsætte de overordnede mål til individuelle operationelle mål som pejlemærke for den enkeltes fokus og udvikling, og etablere fundamentet for leder- og medarbejderudvikling, medarbejdertilfredshed og performance. Disse elementer skal danne basis for at identificere de vigtigste HR-mæssige tiltag.

En forudsætning for at der kan fokuseres strategisk er dog, at der skabes et fundament med de rette HR-faglige kompetencer, effektive processer og værktøjer og en HR-organisation, hvor roller og ansvar er kendt og tydelige.

Vi arbejder også med

  • HR-excellence
  • Karrieremodeller
  • Performance Management
  • Strategisk kompetenceudvikling
  • Talentudvikling
  • Tiltrækning og fastholdelse
Kontakt os
Vi bruger cookies til statistik - ved brug af sitet accepterer du dette.
Acceptér Cookies
x