teamudvikling

Teamudvikling

H&P hjælper med at styrke ledelsesgruppen

Har I for nylig justeret strategi? Rokeret i direktionen? Eller måske sat et helt nyt hold i et centralt ledelsesteam?

Eksekvering af strategien står og falder med ledelsesgruppen evne til at trække i samme retning og sikre handlekraft i organisationen. Det er nødvendigt med skarpe strategier, justeret i forhold til jeres konkrete situation. Men veludført strategiarbejde er ofte ikke tilstrækkeligt – der er andre kræfter på spil, når vi som mennesker sætter os i samme båd for at skabe fremdrift.

Fokusér kræfterne i teamudvikling og skab en åben platform

H&P udvikling af ledergruppen indeholder afklaring, seminar samt opfølgning på aftaler, praktik og fokuserede temaer. Indholdet udgør blandt andet testning og afklaring af gruppeprofil og –dynamik samt tydeligt formål og strategisk ramme. Med kobling mellem erhvervspsykologiske indsigter og gruppens formål hjælper vi til at skabe en åben platform, hvor uenigheder og forskelligheder kan udfoldes og anvendes konstruktivt til skærpelse af strategien og gruppens opgave. Vi arbejder således med gruppens ’alignment’ omkring strategi og afklaring af roller og ansvar i eksekvering af strategien. Samtidig udvikles lederne som gruppe, via øget tillid, konfliktevne og strategisk skarphed. Alt efter fokus, styrker og svagheder samt den øvrige organisations behov følges op med individuel støtte og videreudvikling af centrale temaer.

Figur team

Konceptet bidrager til to af de vigtigste elementer i teamarbejdet:

  • At teambuilde ledelsesgruppen om opgaven. Udvikle gruppens kompetence-, samarbejdsprofil og konfliktevne
  • At fokusere eksekveringsevnen, så ledelsesgruppen løfter opgaven at sikre forretningskritiske mål og resultater

Der fokuseres på fire essentielle faktorer for eksekvering og teamoptimering:

  • Klar og tydelig ambition. Der flugter med strategi og mål (effekt og resultater)
  • Individperspektivet. Den konkrete gruppesammensætning, heri de erhvervspsykologiske aspekter af eksekvering, person- og kompetenceprofiler samt roller
  • Ledelse af strategien. Skærpelse af ledelsesgreb, der matcher strategien – både udadtil og internt i gruppen
  • Ledelse af eksekverende kultur. Styrkelse af ledelsesgruppens evne til at påvirke og drive en kultur, der matcher strategi og eksekveringsbehov.
Kontakt os
Vi bruger cookies til statistik - ved brug af sitet accepterer du dette.
Acceptér Cookies
x